Navigácia
Úradná tabuľa
08.04.2024
Anonymizované zápisnice z II.kola volieb prezidenta SR - 06.04.2024

25.03.2024
Anonymizované zápisnice z I.kola volieb prezidenta SR - 23.03.2024

14.03.2024
Vlastníci malej ČOV

Povinnosti vlastníka vodnej stavby, teda malej čistiarne odpadových vôd

14.03.2024
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj - Zverejnenie

19.02.2024
Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente: "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj" Informovanie verejnosti

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Prijaté opatrenia na základe 4. zasadnutia Krízového štábu obce Pata

V zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c), e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov potravinových obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov prechádzajúcich cez obec.

Nariaďuje sa:
– obmedzený počet kupujúcich v obchodoch na max. počet 5 osôb,
– určuje sa doba predaja v obchodoch na dobu od 6:00 do 16:00 hod.,
– nariaďuje sa zabezpečiť pri vstupe do predajní bezdotykovú dezinfekciu rúk,
– všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov sú povinné mať na tvári ochranné rúško, alebo primeranú náhradu (šatka, šál a pod.),
– od 16. 3. 2020 budú v obci zatvorené všetky prevádzky služieb, tipovacie kancelárie, prevádzky hromadného stravovania. Otvorené môžu byť len obchody, v ktorých sa predávajú potraviny, drogéria a lekárne a to podľa určeného rozsahu otváracích hodín,
– od 16. 3. 2020 je zakázané distribuovať reklamné letáky do schránok rodinných domov,
– od 16. 3. 2020 je každý občan pohybujúci sa peši po obci povinný chrániť sa rúškom, alebo primeranou náhradou (šatka, šál a pod.),
– obecné zariadenia: Obecný úrad, Zberný dvor odpadu, Klub dôchodcov, športový areál, detské ihriská sú od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorené,
– od 16. 3. 2020 je v obci zakázané celodenné parkovanie áut na verejných priestranstvách, ktorých majitelia nepracujú v prevádzkach v obci Pata ,
– na pohreboch je povolená účasť len najbližším príbuzným v maximálnom počte 30 osôb,
– nariaďuje sa občanom pracujúcim v Bratislave, v Trnave a v Nitre nenakupovať v obchodoch bezprostredne po príchode z práce, ale až po vykonaní hygienickej očisty doma.

Všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Pata, ktorí sa vrátia z dlhodobého pobytu v zahraničí sú povinní hlásiť svoj príchod ošetrujúcemu lekárovi a na Obecnom úrade v Pate tel. č. 0911 663 065. Zároveň sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu. Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúci s nimi v jednej domácnosti.
Odporúčame občanom zvážiť vycestovanie do zahraničia za prácou a cestovanie do Bratislavy, ktorá je epicentrom výskytu koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Slovensku. Zároveň odporúčame zvážiť aj prípadnú cestu do Trnavy a Nitry.

RUVZ v Galante tel. č. 0907 996 734, e-mail: ga.epid@uvzsr.sk

Obecnom úrade v Pate tel. č. 0911 663 065

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
Voľby prezidenta SR 2024
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19