Navigácia
Úradná tabuľa
20.05.2021
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Hájske

Podľa §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Obec Hájske vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základná škola s materskou školou Hájske 67, 951 33  Hájske č. 67

19.05.2021
Územný plán obce Hájske - zmeny a doplnky č.1-úprava návrhu

13.05.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hájske

01.04.2021
Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľného majetku obce Hájske

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 31.01.2021

Prijaté opatrenia na základe 4. zasadnutia Krízového štábu obce Pata

V zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c), e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov potravinových obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov prechádzajúcich cez obec.

Nariaďuje sa:
– obmedzený počet kupujúcich v obchodoch na max. počet 5 osôb,
– určuje sa doba predaja v obchodoch na dobu od 6:00 do 16:00 hod.,
– nariaďuje sa zabezpečiť pri vstupe do predajní bezdotykovú dezinfekciu rúk,
– všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov sú povinné mať na tvári ochranné rúško, alebo primeranú náhradu (šatka, šál a pod.),
– od 16. 3. 2020 budú v obci zatvorené všetky prevádzky služieb, tipovacie kancelárie, prevádzky hromadného stravovania. Otvorené môžu byť len obchody, v ktorých sa predávajú potraviny, drogéria a lekárne a to podľa určeného rozsahu otváracích hodín,
– od 16. 3. 2020 je zakázané distribuovať reklamné letáky do schránok rodinných domov,
– od 16. 3. 2020 je každý občan pohybujúci sa peši po obci povinný chrániť sa rúškom, alebo primeranou náhradou (šatka, šál a pod.),
– obecné zariadenia: Obecný úrad, Zberný dvor odpadu, Klub dôchodcov, športový areál, detské ihriská sú od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorené,
– od 16. 3. 2020 je v obci zakázané celodenné parkovanie áut na verejných priestranstvách, ktorých majitelia nepracujú v prevádzkach v obci Pata ,
– na pohreboch je povolená účasť len najbližším príbuzným v maximálnom počte 30 osôb,
– nariaďuje sa občanom pracujúcim v Bratislave, v Trnave a v Nitre nenakupovať v obchodoch bezprostredne po príchode z práce, ale až po vykonaní hygienickej očisty doma.

Všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Pata, ktorí sa vrátia z dlhodobého pobytu v zahraničí sú povinní hlásiť svoj príchod ošetrujúcemu lekárovi a na Obecnom úrade v Pate tel. č. 0911 663 065. Zároveň sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu. Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúci s nimi v jednej domácnosti.
Odporúčame občanom zvážiť vycestovanie do zahraničia za prácou a cestovanie do Bratislavy, ktorá je epicentrom výskytu koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Slovensku. Zároveň odporúčame zvážiť aj prípadnú cestu do Trnavy a Nitry.

RUVZ v Galante tel. č. 0907 996 734, e-mail: ga.epid@uvzsr.sk

Obecnom úrade v Pate tel. č. 0911 663 065

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
OZNAM
Na stránke sa pracuje. Obsah stránky priebežne dopĺňame. Ďakujeme za pochopenie. Obec Hájske.
Oznamy Covid-19
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac