Navigácia
Úradná tabuľa
19.09.2023
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky Monika Bihariová, Hájske.

28.08.2023
Verejná vyhláška

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho šetrenia vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia vodnej stavby

28.08.2023
Informácia pre verejnosť - Zisťovacie konanie strategického dokumentu : ,,Územný plán obce Horná Kráľová - zmeny a doplnky č. 1"

07.08.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie, Herda Marek

10.07.2023
Verejná vyhláška - ROZHODNUTIE, Povolenie stavby ,,Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli" Suchý Polder - časť ,,A"

Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním mailov
Fotogaléria
Pridané: 24.01.2023

Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2023

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Povinnosť podať priznanie je povinný:
- daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2023
- daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2022
- daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2022
-daňovník, ktorý predaj svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
Daňové priznanie je povinný daňovník podať:
- za psa, ktorého daňovník nadobudol v roku 2022 a je starší ako 6 mesiacov
- pri zániku daňovej povinnosti, ak uhynul 
- daňovník, ktorý vlastní psa a doteraz nepodal priznanie k dani za psa, je povinný dodať dodatočné priznanie k dani.
Zároveň žiadame občanov (študenti, pracujúci mimo miesta trvalého pobytu), aby doniesli na OcÚ do 31.1.2023 potrebné doklady v prípade, že sa v mieste trvalého pobytu nezdržiavajú celkovo 90 a viac dní pre vyrubenie poplatku za tuhý komunálny odpad.
Daňové priznanie nepodávajú občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2022 nenastali. Daň za rok 2023 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.
Za pochopenie a splnenie daňovej povinnosti vopred ďakujeme.

Kontakt
951 33 Hájske 410
obec@hajske.sk
Tel/Fax : 037/7819037
referendum
Informácie pre cudzincov z Ukrajiny
Oznamy Covid-19