CORONA vírus – Prijaté opatrenia na základe 4. zasadnutia Krízového štábu obce Pata

0

Prijaté opatrenia na základe 4. zasadnutia Krízového štábu obce Pata

V zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c), e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov potravinových obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov prechádzajúcich cez obec.

Nariaďuje sa:
– obmedzený počet kupujúcich v obchodoch na max. počet 5 osôb,
– určuje sa doba predaja v obchodoch na dobu od 6:00 do 16:00 hod.,
– nariaďuje sa zabezpečiť pri vstupe do predajní bezdotykovú dezinfekciu rúk,
– všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov sú povinné mať na tvári ochranné rúško, alebo primeranú náhradu (šatka, šál a pod.),
– od 16. 3. 2020 budú v obci zatvorené všetky prevádzky služieb, tipovacie kancelárie, prevádzky hromadného stravovania. Otvorené môžu byť len obchody, v ktorých sa predávajú potraviny, drogéria a lekárne a to podľa určeného rozsahu otváracích hodín,
– od 16. 3. 2020 je zakázané distribuovať reklamné letáky do schránok rodinných domov,
– od 16. 3. 2020 je každý občan pohybujúci sa peši po obci povinný chrániť sa rúškom, alebo primeranou náhradou (šatka, šál a pod.),
– obecné zariadenia: Obecný úrad, Zberný dvor odpadu, Klub dôchodcov, športový areál, detské ihriská sú od 16. 3. 2020 až do odvolania zatvorené,
– od 16. 3. 2020 je v obci zakázané celodenné parkovanie áut na verejných priestranstvách, ktorých majitelia nepracujú v prevádzkach v obci Pata ,
– na pohreboch je povolená účasť len najbližším príbuzným v maximálnom počte 30 osôb,
– nariaďuje sa občanom pracujúcim v Bratislave, v Trnave a v Nitre nenakupovať v obchodoch bezprostredne po príchode z práce, ale až po vykonaní hygienickej očisty doma.

Všetci občania s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce Pata, ktorí sa vrátia z dlhodobého pobytu v zahraničí sú povinní hlásiť svoj príchod ošetrujúcemu lekárovi a na Obecnom úrade v Pate tel. č. 0911 663 065. Zároveň sú povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu. Dodržiavanie povinnej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúci s nimi v jednej domácnosti.
Odporúčame občanom zvážiť vycestovanie do zahraničia za prácou a cestovanie do Bratislavy, ktorá je epicentrom výskytu koronavírusu a ochorenia COVID-19 na Slovensku. Zároveň odporúčame zvážiť aj prípadnú cestu do Trnavy a Nitry.

RUVZ v Galante tel. č. 0907 996 734, e-mail: ga.epid@uvzsr.sk

Obecnom úrade v Pate tel. č. 0911 663 065

Zdielať »

Komentovať

ten + sixteen =