CORONA vírus – Zápisnica z 3. zasadnutia Krízového štábu v obci Hájske

0

Zápisnica č. 3 zo zasadnutia Krízového štábu v obci Hájske,
konaného dňa 21.04.2020 o 16.00 hod na OcÚ v Hájskom

 

Prítomní:

Krízový štáb – predseda: Jaroslav Bennár – starosta obce

Prítomní členovia:

 • Peter Vlček
 • Ivan Múčka
 • Marián Palkovič
 • Ivan Juríček

Neprítomní členovia:

 

Prítomní zúčastnení:

 • okresný riaditeľ policajného zboru v Šali – pplk. Mgr. Roman Révay
 • zástupca DHZ Hájske – Michal Práznovský

Starosta obce otvoril rokovanie Krízového štábu obce Hájske a informoval členov a zúčastnených na základe ďalších zistených pozitívnych na COVID-19 a prijali opatrenia a  úlohy  na základe telefonického rozhovoru a prijatých mailov od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre (MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA a p. Emília Kuželovská):

 

Starosta obce najskôr informoval prítomných členov a zúčastnených o: 

 • konanej akcii v nedeľu 19.04.2020 zo začiatkom o 13.00hod na futbalovom ihrisku, kde testovali určených a prihlásených na COVID-19
 • testovanie mobilnou jednotkou slovenskej armády na COVID -19
 • jednotka prišla o 12.15 hod a testovanie začalo o 12.50 hod
 • testovali sa hlavne občania (MRK) v navrhovanom počte 41 – 9 občanov pracujúcich prevádzkových obchodov v obci Hájske, poštové doručovateľky a pracovníci obecného úradu
 • pracovníkov obecného úradu a prevádzkových obchodov bolo spolu 12 občanov
 • konečný stav otestovaných spolu bol 39
 • tieto odbery boli uskutočnené za pomoci: – dvojčlennej policajnej hliadky z Močenku a 4 členmi DHZ
 • jeden z členov DHZ asistoval pri odbere a ostatní zabezpečovali priestor, kde čakali občania na testovanie
 • po ukončení testovania likvidovali DHZ použitý biologický materiál spálením
 • celá akcia bola ukončená o 15.00hod

 

 

Riešenie úloh a opatrení:

 • informuje členov krízového štábu a zúčastnených o vyhlásení mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 zo dňa 11.3.2020 dňom 12.3.2020 od 6.00hod pre územie SR; a tiež so vzniknutou situáciou na území obce Hájske
 • na základe odporúčania RÚVZ informoval obyvateľov obce miestnym rozhlasom a web stránkou o tejto skutočnosti
 • po dohovore sa pristúpilo k označeniu rodinných domov (opáskovanie policajnou páskou), kde boli pozitívne prípady a kde musia dodržiavať domácu karanténu;
 • všetkým osobám žijúcim v spoločnej domácnosti a osobám, ktoré boli v úzkom kontakte s ochorením COVID-19 boli nariadené protiepidemické karanténne opatrenia v zmysle usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky
 • v obci sú pravidelné hliadky, ktoré monitorujú 24 hodín dodržiavanie karanténnych opatrení v dvoch uliciach pri rodinných domoch so súp. č. 483, 328 a 330;
 • postup zabezpečovania liekov a liečiv pre obyvateľov obce, ktorí vzhľadom na ich zdravotný stav majú predpísané ich ošetrujúcim lekárom, je stále zabezpečená s lekárňou Močenok
 • je zabezpečený spôsob zásobovania občanov obce nad 65 rokov a občanov v domácej karanténe
 • vytvorenie telefónnej linky pomoci sú používané tel. čísla: 037/7819037 alebo 0908790086, taktiež mailove adresy: matrika@hajske.sk, obec@hajske.sk
 • v utorok ráno bola zabezpečená dezinfekcia verejných priestorov: pred poštou, pred potravinami, verejné zábradlia, mosty, autobusové zastávky, ploty, chodníky a aj priestranstvá u obyvateľov, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID -19
 • k zabráneniu šírenia COVID-19 bola v miestnych potravinách upravená otváracia doba: otvorené: 9.00-11.00hod pre seniorov a 11.00 – 13.00hod – pre občanov MRK podľa dohodnutých prísnych hygienických opatrení;
 • situácia sa zmenila tým, že občania z MRK sa neprispôsobili týmto podmienkam a preto sa majiteľ potravín rozhodol prevádzku z hygienických dôvodov uzavrieť až do odvolania;
 • následne na túto situáciu bol starostom vytvorený zoznam občanov MRK z domácností, ktorí môžu zabezpečiť nákup potravín z vedľajších obcí a okresného mesta (zoznam priložený);
 • zoznam občanov MRK bol odovzdaní aj hliadkam, ktoré monitorujú občanov v domácej karanténe;
 • starosta obce navrhol tiež uzavrieť domy aj spolu so susednými domami a spoločnými dvormi, ale na upozornenie vedúceho kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Ing. A. Németha a vedúcej kancelárie spln. úradu vlády z Nitry p. Mgr. Ivanou Šusterovou, PhD, že karanterizovať lokalitu/komunitu môže iba na základe rozhodnutia RÚVZ a ten nariadil individuálnu karanténu konkrétnych RD – kde sa nachádzajú pozitívny občania na COVID-19;
 • taktiež po dohovore s majiteľom miestnych potravín bude prevádzka znovu otvorená za prísnych hygienických opatrení dňa 29.04.2020, kde bude vyhradený čas nákupu pre seniorov a občanov MRK, kde je výskyt COVID-19;
 • opatrenie začalo platiť od 22.04.2020 od 00hod ráno

 

Záver:

Krízový štáb Obce Hájske monitoruje situáciu v našej obci. V prípade potreby bude informovať občanov v obci Hájske o ďalších postupoch.

 

V Hájskom, dňa: 22.04.2020

Zapisovateľka: Mgr. Lucia Kokeš

Jaroslav Bennár
                                                                                                               starosta obce

Zdielať »

Komentovať

8 − 1 =