CORONA vírus – Upozornenie občanov !!!

0

Upozornenie občanov !!!

 

Žiadame občanov, ktorí sa vrátili z krajín postihnutých koronavírusom, aby prísne dodržiavali karanténu po dobu 14 dní.

Povinnú karanténu sú povinní dodržiavať aj rodinní príslušníci. Nákupy týmto osobám môžu robiť susedia alebo blízke osoby, ktoré nemajú nariadenú povinnú karanténu. Alebo len jeden a ten istý rodinný príslušník, ktorý bude chránený rúškom a rukavicami, raz do týždňa.

Tieto osoby sú povinné sledovať svoj zdravotný stav a náhly nástup príznakov, ako napr. horúčka, kašeľ, dýchavičnosť bez meškania nahlásiť u svojho obvodného lekára a na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre.

Prosíme občanov, ktorí sú v karanténe, aby svoje poštové schránky výrazne označili nápisom karanténa. Jedná sa o opatrenie pre poštové doručovateľky v záujem ochrany zdravia.

Ak osoby v karanténe potrebujú vybaviť PNku musia telefonicky kontaktovať svojho obvodného lekára, musia mu vysvetliť situáciu a ten im objasní ďalší postup pri vybavovaní potrebných papierov.

Za pochopenie a dodržiavanie predpisov vopred ďakujeme, pretože situácia je mimoriadne vážna a jedná sa o zdravie nás všetkých občanov.

Zdielať »

Komentovať

thirteen + 15 =