Deň detí 2015

0

Deň detí, ktorý organizovala obec pod vedením Mgr. Janky Balážovej, sa uskutočnil na školskom ihrisku dňa 31.5.2015. Všetci spoluúčastníci sme sa o 13:00 stretli na ihrisku a začali namáhavé prípravy. Pripravili sme si stanovištia s rôznymi súťažami a disciplínami pre deti. Vyzdobili sme areál školy, pozavesovali sme plagáty a balóny. Náš naj DJ TOM si rozložil techniku a pripravil pesničky. Pustili sme sa do nácviku slávnostného pochodu na štýl olympijských hier. Počas slávnostnej hudby sme prichádzali vo dvojiciach, nesúc olympijské kruhy, ktoré sme po príchode „boha Zeusa“ so zapálenou fakľou pozdvihli k nebu. A tak bol zahájený začiatok mini olympijských hier. Deti sa s radosťou rozutekali k stanovištiam a začali plniť úlohy. Všetkým to išlo veľmi dobre a raz-dva vyplnili pečiatkami kartičky, ktoré dostali pri vchode. Počas súťaženia nám DJ TOM skvelo hral. Po nazbieraní všetkých pečiatok deti odovzdali kartičku „Zeusovi“ a ten im dal sladkú odmenu. Keď skončilo súťaženie, začala sa Šmoldisco. Deti boli vyzvané, aby si prišli zatancovať so šmoulinkami. Všetky s radosťou pribehli a disco sa mohla začať. DJ naladil detské pesničky, počas ktorých deti a šmoulinky robili vláčik a tancovali v kruhu podľa šmolchoreografií, ktoré si vopred nacvičili. Po skvelej tancovačke si deti doplnili sily špekačkami, ktoré si sami i za pomoci rodičov opiekli. Počas celej akcie prebiehalo aj maľovanie na tvár, na ktoré sa deti vždy veľmi tešia. Ako ďalšiu odmenu deti dostávali balóny rôznych tvarov. Najmenšie deti mali pripravené žinenky a hračky, aby sa aj oni zabávali. Celý program ukončili dievčatá z Hajsgirls a svojim spevom sa rozlúčili so všetkými deťmi. Organizátori upratali areál a svoje stanovištia a celí vyšťavení sa pobrali domov. Zúčastneným rodičom aj deťom sa deň detí veľmi páčil.

Siedmačky Nika a Katka

Chceme poďakovať sponzorom celej akcie: Jánovi Popelkovi, Mix Marketu a firme JAMA za materiálnu podporu a taktiež obecnému úradu za občerstvenie a sladké odmeny pre deti. Suma 124€, ktorá sa vyzbierala, sa použila na nákup potrebných pomôcok pre MŠ a ZŠ. Vyúčtovanie si môžete pozrieť na webovej stránke našej obce.

Zdielať »

Komentovať

15 − 14 =