Dodávateľské faktúry do r.2014

Záznamy: Dodávateľské faktúry do r. 2014

Displaying 1 - 20 of 28 1 2
Označenie Popis Dátum Dokument
2013-12 Dodávateľské faktúry december 2013 31.12.2013
2013-11 Dodávateľské faktúry november 2013 01.12.2013
2013-10 Dodávateľské faktúry október 2013 01.11.2013
2013-09 Dodávateľské faktúry september 2013 01.10.2013
2013-08 Dodávateľské faktúry august 2013 01.09.2013
2013-01,02,03,04,05,06,07 Dodávateľské faktúry január-júl 2013 01.08.2013
2012-10,11,12 Dodávateľské faktúry október-december 2012 31.12.2012
2012-09 Dodávateľské faktúry september 2012 01.10.2012
2012-08 Dodávateľské faktúry august 2012 01.09.2012
2012-07 Dodávateľské faktúry júl 2012 01.08.2012
2012-06 Dodávateľské faktúry jún 2012 01.07.2012
2012-05 Dodávateľské faktúry máj 2012 01.06.2012
2012-04 Dodávateľské faktúry apríl 2012 01.05.2012
2012-03 Dodávateľské faktúry marec 2012 01.04.2012
2012-02 Dodávateľské faktúry február 2012 01.03.2012
2012-01 Dodávateľské faktúry január 2012 01.02.2012
2011-12 Dodávateľské faktúry december 2011 30.12.2011
2011-11 Dodávateľské faktúry november 2011 01.12.2011
2011-10 Dodávateľské faktúry október 2011 01.11.2011
2011-09 Dodávateľské faktúry september 2011 01.10.2011
Displaying 1 - 20 of 28 1 2

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.