Dodržiavanie pokynov pri záplavách

0

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre, Ul. Štefánikova č.58, PSČ 949 63

OcÚ Hájske na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Nitre informuje obyvateľov obce o dodržiavaní pokynov pri záplavách:

* Umývajte si starostlivo a často ruky.
Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení,
ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov.
Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi,
ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím,
než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.
* Na pitie a varenie zásadne používame len vodu,
ktorej zdravotná bezchybnosť je spoľahlivo overená.
Voda z vlastnej studne.
Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie,
kým sa nevykoná sanácia a než sa nedozviete, že výsledky rozboru vody sú vyhovujúce.
Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou a nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod
a máte len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického
a mikrobiologického vyšetrenia a to aj vtedy, ak Vaša studňa priamo zaplavená nebola.
Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu
z overených vodných zdrojov, predovšetkým však vodu balenú.

Zdielať »

Komentovať

5 × 1 =