Faktúry 2014

Záznamy: Faktúry 2014

Displaying 1 - 20 of 549 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
614550 SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 4590495415 Benzín 18.12.2014 249.73
614549 František Kubica, Hájske 314, Hájske 17683009 20140069 Železo na futbalové bránky dotácia šport 18.12.2014 209.80
614548 TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava 46919805 141514 Aktualizácie programov 18.12.2014 33.60
614547 SHR - Kotúček Jozef, č. 8, Zemianske Sady 31831877 14013 Zemné práce 18.12.2014 360.00
614546 Marián Baláž JAMA, č. 462, Hájske 43500838 20142497 Tlač Obecné noviny 18.12.2014 400.00
614545 Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre, Na Hôrke 13, Nitra 35610816 201414 Výjazd a umiestnenie v útulku 16.12.2014 30.00
614544 BINS, s.r.o., Vašinova 61, Nitra 45510393 05382014 Plastové nádoby 15.12.2014 315.60
614543 Jozef Šípka, Pusté Sady 87, Pusté Sady 44798199 952014 Oprava verejného osvetlenia 15.12.2014 577.87
614542 ZVOS, a.s., Nábr. za hydrocentrálou 4, Nitra 36550949 8460131789 Voda ŠK Hájske 15.12.2014 10.37
614541 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/A, Bratislava 35815256 7263228610 Plyn 10.12.2014 610.00
614540 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102108 Elektrina dom smútku 10.12.2014 19.00
614539 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102111 Elektrina verejné osvetlenie KD 10.12.2014 402.00
614538 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102110 Elektrina verejné osvetlenie 10.12.2014 226.00
614537 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102112 Elektrina starý OÚ 10.12.2014 46.00
614536 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102113 Elektrina MS 10.12.2014 271.00
614535 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102109 Elektrina požiarna zbrojnica 10.12.2014 23.00
614534 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102107 Elektrina verejné osvetlenie MH 10.12.2014 101.00
614533 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102116 Elektrina štadión 10.12.2014 87.00
614532 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102114 Elektrina KD 10.12.2014 129.00
614531 Right Power Energy, s.r.o., M.R.Štefánika 3570/129, Žilina 44742479 2014102115 Elektrina osvetlenie ihriska 10.12.2014 12.00
Displaying 1 - 20 of 549 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.