Faktúry 2015

Záznamy: Faktúry 2015

Displaying 1 - 20 of 575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
615575 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008916 Elektrina - Materská škola - nedoplatok 21.01.2016 20.64
615574 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8560109094 Voda - bytovka 15.01.2016 55.74
615573 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8560109005 Voda - pošta 15.01.2016 1.30
615572 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8560109003 voda - Kultúrny dom 15.01.2016 12.96
615571 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8560109002 voda - starý OcÚ 15.01.2016 0.00
615570 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8560109001 Voda - Obecný úrad + Materská škola 15.01.2016 27.22
615569 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8560109004 Voda - cintorín 15.01.2016 24.62
615568 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008915 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 13.01.2016 30.14
615567 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008914 Elektrina - osvetlenie ihriska - preplatok 13.01.2016 -3.65
615566 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008913 Elektrina - štadión - preplatok 13.01.2016 -77.09
615565 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008912 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 13.01.2016 -184.87
615564 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008911 Elektrina - Požiarna zbrojnica - preplatok 13.01.2016 -21.67
615563 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008910 Elektrina - starý Obecný úrad - preplatok 13.01.2016 -206.88
615562 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008909 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 13.01.2016 -402.30
615561 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008908 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom - preplatok 13.01.2016 -714.52
615560 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1215008907 Elektrina - Dom smútku - nedoplatok 13.01.2016 41.56
615559 František Kubica, Hájske 17683009 20150083 Pracovné náradie 13.01.2016 267.31
615558 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2015065 Právna pomoc 4. štvrťrok 2015 07.01.2016 498.00
615557 P4You, s.r.o., Bratislava 48253804 402015 Poradenská činnosť 50% 04.01.2016 3300.00
615556 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 31575951 OPS/1216/2015 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP 29.12.2015 48.19
Displaying 1 - 20 of 575 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.