Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 261 - 280 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616323 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359341459 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616322 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359342890 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616321 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612107623 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.07.2016 21.71
616320 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2016030 Právna pomoc 2. štvrťrok 2016 19.07.2016 498.00
616319 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590697442 Benzín 19.07.2016 296.24
616318 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226378 Odborné práce na distribučnej sieti 18.07.2016 15.92
616317 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226216 Odborné práce na distribučnej sieti 15.07.2016 13.69
616316 Ing. Mária Gašpieriková, Trnovec nad Váhom 43024301 53/2016 Znalecký posudok - pozemky pod IBV 14.07.2016 110.00
616315 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 432016 Namontovanie svetla na ihrisku 08.07.2016 200.69
616314 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429266508 Elektrina - bytovka 08.07.2016 18.37
616313 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8786500417 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.07.2016 20.58
616312 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7786573490 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.07.2016 20.84
616311 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6786573484 Telefón - starosta 07.07.2016 19.99
616310 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1786573465 Telefón - Obecný úrad 07.07.2016 19.99
616309 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.07.2016 22.00
616308 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.07.2016 341.00
616307 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 07.07.2016 201.00
616306 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 07.07.2016 64.00
616305 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.07.2016 242.00
616304 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.07.2016 22.00
Zobrazené 261 - 280 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.