Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 361 - 380 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616223 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3784716150 Telefón - Obecný úrad 06.05.2016 19.99
616222 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784716122 Telefón - Materská škola 06.05.2016 20.98
616221 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784640690 Telefón - Obecný úrad - starosta 06.05.2016 21.82
616220 RM Gastro - JAZ s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 34153004 11602961 Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome 06.05.2016 107.35
616219 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 252016 Oprava verejný rozhlas 05.05.2016 268.80
616218 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 05.05.2016 22.00
616217 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 05.05.2016 341.00
616216 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 05.05.2016 201.00
616215 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 05.05.2016 64.00
616214 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 05.05.2016 242.00
616213 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 05.05.2016 22.00
616212 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 05.05.2016 91.00
616211 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 05.05.2016 78.00
616210 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 05.05.2016 136.00
616209 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 05.05.2016 13.00
616208 František Kubica, Hájske 17683009 20160025 Pracovné náradie 04.05.2016 242.91
616207 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612104094 Elektrina - verejné osvetlenie - nedoplatok 04.05.2016 24.80
616206 Slovak telekom, a.s., Bratislava 31322832 4590669217 Benzín 04.05.2016 252.86
616205 Magic Print, s.r.o., Bratislava 36617661 201602338 Tonery do tlačiarní 03.05.2016 107.45
616204 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7263568556 Plyn 03.05.2016 924.00
Zobrazené 361 - 380 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.