Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 421 - 440 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616163 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.04.2016 91.00
616162 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.04.2016 78.00
616161 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 07.04.2016 136.00
616160 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.04.2016 13.00
616159 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612102785 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 07.04.2016 -5.04
616158 František Kubica, Hájske 17683009 20160018 Pracovné náradie 07.04.2016 670.09
616157 AGADOS Slovakia, s.r.o., Modra 35789557 20160954 Plastové blatníky 06.04.2016 28.88
616156 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590654165 Benzín 05.04.2016 306.69
616155 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 4/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 05.04.2016 217.00
616154 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2016016 Právna pomoc 1. štvrťrok 2016 05.04.2016 498.00
616153 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990351 Nakladanie s odpadom 4/2016 04.04.2016 1984.50
616152 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7283490646 Plyn 04.04.2016 924.00
616151 Terratrix, s.r.o., Trnava 46971467 16-03-14 Verejné obstarávanie pre zákazku MŠ a OcÚ 50% 04.04.2016 1000.00
616150 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016000875 Aktualizácia - KEO WIN 04.04.2016 13.50
616149 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 106 Zabíjačka 29.01.2016 288.43
616148 SportReal Nitra, s.r.o., Nitra 36782041 2016009 Florbalové vybavenie 30.03.2016 771.60
616147 P4You, s.r.o., Bratislava 48253804 162016 Poradenská činnosť 15% - rekonštrukcia MŠ 30.03.2016 990.00
616146 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 1604719 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 24.03.2016 38.50
616145 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590648906 Benzín 18.03.2016 156.35
616144 NiS SR a.s., Bratislava 35751291 2016280556 Pečať rozvoja miest a obcí 2015 24.03.2016 186.00
Zobrazené 421 - 440 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.