Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 441 - 460 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616143 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5341858970 Spojenie dát 24.03.2016 2.00
616142 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5342010608 Mobil starosta 24.03.2016 8.99
616141 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5341934765 Mobil starosta 24.03.2016 45.00
616140 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5342004105 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.03.2016 5.99
616139 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5342010860 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.03.2016 5.99
616138 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5342012044 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.03.2016 5.99
616137 PD Močenok 198706 3002 Oprava traktora 17.03.2016 177.51
616136 Franta Rudolf, Hájske 22818766 F - 20160103 Svetlá, žiarovky 14.03.2016 123.26
616135 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612102511 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 16.03.2016 56.49
616134 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101970 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.03.2016 24.50
616133 R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava 43831915 16/2016 Vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu ciest v k.ú. Hájske 16.03.2016 10381.20
616132 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 1442016 Plastové nádoby 15.03.2016 612.00
616131 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 20160228 Potvrdenie k projektu MŠ s OcÚ - Zníženie energet. náročnosti 14.03.2016 35.00
616130 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011947 Voda - bytovka 11.03.2016 42.78
616129 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011878 Voda - pošta 11.03.2016 1.30
616128 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011876 voda - Kultúrny dom 11.03.2016 9.07
616127 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011874 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.03.2016 36.30
616126 AlcaPolis Real s.r.o., Bratislava 31345522 2016007 Vypracovanie záv.správy, žiadosť o platbu pre projekt 11.03.2016 990.00
616125 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 22016 Projekt MŠ a OcÚ 09.03.2016 7380.00
616124 VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o., Medzev 48193143 160015 Struny 09.03.2016 178.20
Zobrazené 441 - 460 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.