Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 121 - 140 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616463 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 18.10.2016 242.00
616462 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 18.10.2016 22.00
616461 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 18.10.2016 91.00
616460 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 18.10.2016 78.00
616459 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 18.10.2016 136.00
616458 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 18.10.2016 13.00
616457 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590731994 Benzín 18.10.2016 257.49
616456 Robert Kokeš-Decorgarden, Močenok 46574247 102016 Trávne osivo 17.10.2016 555.96
616455 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121603 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.10.2016 39.69
616454 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121604 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.10.2016 -42.80
616453 Pillbus s.r.o., Močenok 47353031 2016048 Preprava autobusom 13.10.2016 255.00
616452 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660081984 Voda - bytovka 13.10.2016 45.37
616451 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660081916 Voda - pošta 13.10.2016 2.59
616450 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660081915 Voda - cintorín 13.10.2016 11.66
616449 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660081914 Voda - Kultúrny dom 13.10.2016 37.60
616448 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660081912 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.10.2016 37.60
616447 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4789365251 Telefón - Obecný úrad - matrika 13.10.2016 20.58
616446 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991028 Nakladanie s biologickým odpadom 9/2016 10.10.2016 305.43
616445 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7449382494 Elektrina - bytovka 10.10.2016 18.37
616444 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8789365202 Telefón - Materská škola 10.10.2016 20.98
Zobrazené 121 - 140 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.