Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 161 - 180 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616423 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401237613 Plyn - preplatok 02-08/2016 23.09.2016 -1236.08
616422 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001386 Aktualizácia - KEO WIN 22.09.2016 13.50
616421 Meva sport CZ, s.r.o., Koplotovce 50050737 160100614 Športové oblečenie pre futbalistov 22.09.2016 502.50
616420 DOXX - stravné lístky, spol. s .r.o., Žilina 36391000 3016360942 Stravné lístky 21.09.2016 1525.90
616419 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 17/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 21.09.2016 290.00
616418 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 572016 Oprava verejný rozhlas 21.09.2016 560.40
616417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111363 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 21.09.2016 12.04
616416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111361 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 21.09.2016 -43.90
616415 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160003 Výmena čelného skla 20.09.2016 159.50
616414 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590720406 Benzín 20.09.2016 188.35
616413 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069358 Voda - bytovka 13.09.2016 58.33
616412 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069263 Voda - pošta 13.09.2016 1.30
616411 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069262 Voda - cintorín 13.09.2016 10.37
616410 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069261 voda - Kultúrny dom 13.09.2016 12.96
616409 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069259 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.09.2016 15.55
616408 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160810 Upomienkové predmety k "Obecným dňom" 09.09.2016 165.30
616407 Ján Popelka ml., Hájske 47910658 1400041 Požičanie náradia 08.09.2016 214.17
616406 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990870 Nakladanie s biologickým odpadom 8/2016 08.09.2016 305.43
616405 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.09.2016 22.00
616404 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.09.2016 341.00
Zobrazené 161 - 180 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.