Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616308 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.07.2016 341.00
616351 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.08.2016 341.00
616404 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.09.2016 341.00
616466 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 18.10.2016 341.00
616508 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.11.2016 341.00
616545 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.12.2016 341.00
616011 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.01.2016 91.00
616051 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.02.2016 91.00
616101 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 02.03.2016 91.00
616163 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.04.2016 91.00
616212 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 05.05.2016 91.00
616256 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.06.2016 91.00
616303 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.07.2016 91.00
616346 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.08.2016 91.00
616399 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.09.2016 91.00
616461 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 18.10.2016 91.00
616503 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.11.2016 91.00
616540 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.12.2016 91.00
616091 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101218 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 25.02.2016 -68.91
616207 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612104094 Elektrina - verejné osvetlenie - nedoplatok 04.05.2016 24.80
Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.