Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 281 - 300 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616576 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381156216 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616577 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381150244 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616560 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3307711546 Mobilný internet do notebooku 16.12.2016 20.03
616511 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 1919785583 Mobilný telefón 14.11.2016 112.50
616549 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 852016 Montáž a oprava vianočných ozdôb 07.12.2016 208.80
616108 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 1262016 Nádoby na BIOODPAD 240l 02.03.2016 67.20
616477 Marián ŠUPA, Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 11612358 Náhradný diel do kosačky 27.10.2016 24.84
616491 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991186 Nakladanie s biologickým odpadom 10/2016 07.11.2016 305.43
616534 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991344 Nakladanie s biologickým odpadom 11/2016 02.12.2016 305.43
616333 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990812 Nakladanie s biologickým odpadom 7/2016 02.08.2016 305.43
616406 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990870 Nakladanie s biologickým odpadom 8/2016 08.09.2016 305.43
616446 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991028 Nakladanie s biologickým odpadom 9/2016 10.10.2016 305.43
616024 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990089 Nakladanie s odpadom 1/2016 15.01.2016 1984.50
616437 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991128 Nakladanie s odpadom 10/2016 04.10.2016 1963.50
616490 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991286 Nakladanie s odpadom 11/2016 07.11.2016 1963.50
616535 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991444 Nakladanie s odpadom 12/2016 02.12.2016 1963.50
616041 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990183 Nakladanie s odpadom 2/2016 02.02.2016 1984.50
616096 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990250 Nakladanie s odpadom 3/2016 02.03.2016 1984.50
616153 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990351 Nakladanie s odpadom 4/2016 04.04.2016 1984.50
616203 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990453 Nakladanie s odpadom 5/2016 02.05.2016 1984.50
Zobrazené 281 - 300 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.