Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616113 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 201650030 Strava voľby 08.03.2016 105.96
616420 DOXX - stravné lístky, spol. s .r.o., Žilina 36391000 3016360942 Stravné lístky 21.09.2016 1525.90
616124 VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o., Medzev 48193143 160015 Struny 09.03.2016 178.20
616136 Franta Rudolf, Hájske 22818766 F - 20160103 Svetlá, žiarovky 14.03.2016 123.26
616007 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8781024132 Telefón - Materská škola 07.01.2016 20.98
616063 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1781940086 Telefón - Materská škola 08.02.2016 20.98
616121 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4782856877 Telefón - Materská škola 08.03.2016 22.27
616178 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8783785039 Telefón - Materská škola 11.04.2016 20.98
616222 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784716122 Telefón - Materská škola 06.05.2016 20.98
616247 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 785642312 Telefón - Materská škola 08.06.2016 20.98
616299 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6786573453 Telefón - Materská škola 06.07.2016 20.98
616338 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6787501871 Telefón - Materská škola 08.08.2016 20.98
616394 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 2788432905 Telefón - Materská škola 07.09.2016 20.98
616444 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8789365202 Telefón - Materská škola 10.10.2016 20.98
616497 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5790298921 Telefón - Materská škola 08.11.2016 20.98
616556 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3791234285 Telefón - Materská škola 07.12.2016 20.98
616003 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3781024151 Telefón - Obecný úrad 07.01.2016 20.30
616062 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6781940098 Telefón - Obecný úrad 08.02.2016 20.39
616120 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9782856896 Telefón - Obecný úrad 08.03.2016 20.32
616175 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7783785054 Telefón - Obecný úrad 08.04.2016 19.99
Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.