Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616414 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590720406 Benzín 20.09.2016 188.35
616439 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590726662 Benzín 04.10.2016 207.79
616457 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590731994 Benzín 18.10.2016 257.49
616488 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590738291 Benzín 04.11.2016 326.58
616522 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590743701 Benzín 21.11.2016 257.17
616536 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590749924 Benzín 07.12.2016 53.14
616570 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590755357 Benzín 20.12.2016 257.07
616043 Richard Krajčík, Lovcica - Trubin 37396196 00021/2016 Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 03.02.2016 135.00
616360 L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Lutila 44646488 2016/080 Detské ihrisko - oddychová zóna 12.08.2016 1371.00
616489 INKUS,s.r.o., Nitra 36532100 2016062 Dodávka a preprava kameniva na ihrisko 04.11.2016 645.82
616031 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429005333 Elektrina - bytovka 20.01.2016 18.37
616170 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429100836 Elektrina - bytovka 07.04.2016 18.37
616314 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429266508 Elektrina - bytovka 08.07.2016 18.37
616445 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7449382494 Elektrina - bytovka 10.10.2016 18.37
616025 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7200730138 Elektrina - bytovka - preplatok 15.01.2016 -62.42
616017 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.01.2016 22.00
616057 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.02.2016 22.00
616107 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 02.03.2016 22.00
616169 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.04.2016 22.00
616218 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 05.05.2016 22.00
Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.