Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616134 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101970 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.03.2016 24.50
616159 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612102785 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 07.04.2016 -5.04
616228 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612105227 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 17.05.2016 16.16
616278 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612106597 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.06.2016 25.16
616417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111363 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 21.09.2016 12.04
616498 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611130512 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 09.11.2016 13.48
616568 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611145445 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 19.12.2016 121.01
616076 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612100754 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.02.2016 -25.02
616321 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612107623 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.07.2016 21.71
616358 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 11.08.2016 17.08
616454 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121604 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.10.2016 -42.80
616013 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.01.2016 242.00
616053 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.02.2016 242.00
616103 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103200 Elektrina - Materská škola 02.03.2016 242.00
616165 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.04.2016 242.00
616214 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 05.05.2016 242.00
616258 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 09.06.2016 242.00
616305 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.07.2016 242.00
616348 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.08.2016 242.00
616401 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.09.2016 242.00
Displaying 81 - 100 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.