Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Zobrazené 1 - 20 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616524 Obec Močenok 00308439 1311600058 Vývoz fekálií 21.11.2016 90.00
616059 JUDr. Vladimír Vágó 1030955970 2016/002 Zastupovanie na súde 08.02.2016 477.86
616330 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava 11782889 F1610219 Knihy do knižnice 27.07.2016 311.85
616476 Marián ŠUPA, Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 11612344 Olej a náhradné diely do kosačiek 26.10.2016 54.44
616477 Marián ŠUPA, Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 11612358 Náhradný diel do kosačky 27.10.2016 24.84
616523 Jozef Hipp, Močenok 14108917 27/2016 Servisná prehliadka kotlov 22.11.2016 291.80
616573 Jozef Hipp, Močenok 14108917 32/2016 Servisná prehliadka kotlov na pošte 22.12.2016 122.00
616574 Jozef Hipp, Močenok 14108917 33/2016 Nákup a montáž plynových kachiel v KD 22.12.2016 1871.00
616531 Július Udvaros - KUF-Tronic, Žihárec 14135728 15068 Oprava reprosústavy v KD 01.12.2016 48.00
616131 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 20160228 Potvrdenie k projektu MŠ s OcÚ - Zníženie energet. náročnosti 14.03.2016 35.00
616146 SLOVGRAM, Bratislava 17310598 1604719 Odmeny umelcom a výrobcom za verejný prenos cez MR 24.03.2016 38.50
616567 Ing. Lýdia Pohlová, Bratislava 17367786 282016 Znalecký posudok na pozemok v MH 16.12.2016 250.00
616226 Jozef Korec, Pusté Sady 17644852 06/2016 Nákup štrku 09.05.2016 290.40
616520 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20161129 Plastové smetné nádoby pre podnikateľov 16.11.2016 376.68
616058 František Kubica, Hájske 17683009 20160002 Pracovné náradie 08.02.2016 90.09
616109 František Kubica, Hájske 17683009 20160012 Pracovné náradie 02.03.2016 213.29
616158 František Kubica, Hájske 17683009 20160018 Pracovné náradie 07.04.2016 670.09
616208 František Kubica, Hájske 17683009 20160025 Pracovné náradie 04.05.2016 242.91
616276 František Kubica, Hájske 17683009 20160032 Pracovné náradie 16.06.2016 184.12
616296 František Kubica, Hájske 17683009 20160034 Pracovné náradie 04.07.2016 288.11
Zobrazené 1 - 20 z 583 zázamov | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.