Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616248 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3785642364 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.06.2016 20.58
616249 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7785642353 Telefón - starosta 08.06.2016 23.53
616250 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 785642329 Telefón - Obecný úrad 08.06.2016 19.99
616251 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9785566444 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.06.2016 22.87
616299 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6786573453 Telefón - Materská škola 06.07.2016 20.98
616310 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1786573465 Telefón - Obecný úrad 07.07.2016 19.99
616311 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6786573484 Telefón - starosta 07.07.2016 19.99
616312 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7786573490 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.07.2016 20.84
616313 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8786500417 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.07.2016 20.58
616337 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787428355 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.08.2016 24.38
616338 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6787501871 Telefón - Materská škola 08.08.2016 20.98
616339 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501887 Telefón - Obecný úrad 08.08.2016 20.35
616340 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501904 Telefón - starosta 08.08.2016 19.99
616341 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1787501917 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.08.2016 20.58
616390 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1788432944 Telefón - starosta 07.09.2016 20.57
616391 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 2788432950 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.09.2016 20.58
616392 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6788359077 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.09.2016 25.92
616393 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5788432926 Telefón - Obecný úrad 07.09.2016 19.99
616394 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 2788432905 Telefón - Materská škola 07.09.2016 20.98
616440 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7789290158 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.10.2016 25.08
Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.