Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616348 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.08.2016 242.00
616349 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 08.08.2016 64.00
616350 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.08.2016 201.00
616351 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.08.2016 341.00
616352 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.08.2016 22.00
616358 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 11.08.2016 17.08
616368 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612110249 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 18.08.2016 62.81
616369 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612110250 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 18.08.2016 28.87
616396 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.09.2016 13.00
616397 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 08.09.2016 136.00
616398 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 08.09.2016 78.00
616399 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.09.2016 91.00
616400 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.09.2016 22.00
616401 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.09.2016 242.00
616402 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 08.09.2016 64.00
616403 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.09.2016 201.00
616404 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.09.2016 341.00
616405 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.09.2016 22.00
616458 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 18.10.2016 13.00
616459 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 18.10.2016 136.00
Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.