Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616422 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001386 Aktualizácia - KEO WIN 22.09.2016 13.50
616533 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001965 Ročná licencia KEO WIN 2017 02.12.2016 104.33
616148 SportReal Nitra, s.r.o., Nitra 36782041 2016009 Florbalové vybavenie 30.03.2016 771.60
616416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111361 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 21.09.2016 -43.90
616417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111363 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 21.09.2016 12.04
616454 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121604 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 14.10.2016 -42.80
616455 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611121603 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 14.10.2016 39.69
616498 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611130512 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 09.11.2016 13.48
616499 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611130511 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 09.11.2016 79.55
616558 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2611145103 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 12.12.2016 303.53
616568 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611145445 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 19.12.2016 121.01
616043 Richard Krajčík, Lovcica - Trubin 37396196 00021/2016 Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 03.02.2016 135.00
616474 Ľudovít Vachút - Hedera park, Hájske 37512501 2016/038 Výsadba zelene 26.10.2016 220.00
616024 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990089 Nakladanie s odpadom 1/2016 15.01.2016 1984.50
616041 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990183 Nakladanie s odpadom 2/2016 02.02.2016 1984.50
616096 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990250 Nakladanie s odpadom 3/2016 02.03.2016 1984.50
616153 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990351 Nakladanie s odpadom 4/2016 04.04.2016 1984.50
616203 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990453 Nakladanie s odpadom 5/2016 02.05.2016 1984.50
616241 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990555 Nakladanie s odpadom 6/2016 01.06.2016 1963.50
616295 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990655 Nakladanie s odpadom 7/2016 04.07.2016 1963.50
Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.