Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616054 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103198 elektrina - starý Obecný úrad 08.02.2016 64.00
616055 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.02.2016 201.00
616056 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.02.2016 341.00
616057 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.02.2016 22.00
616075 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612100901 Elektrina - Materská škola - nedoplatok 18.02.2016 45.38
616076 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612100754 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.02.2016 -25.02
616090 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101217 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 25.02.2016 -488.42
616091 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101218 Elektrina - verejné osvetlenie - MH - preplatok 25.02.2016 -68.91
616092 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101219 Elektrina - verejné osvetlenie - preplatok 25.02.2016 -280.66
616098 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 02.03.2016 13.00
616099 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 02.03.2016 136.00
616100 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - osvetlenie ihriska 02.03.2016 78.00
616101 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 02.03.2016 91.00
616102 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 02.03.2016 22.00
616103 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103200 Elektrina - Materská škola 02.03.2016 242.00
616104 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 02.03.2016 64.00
616105 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 02.03.2016 201.00
616106 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 02.03.2016 341.00
616107 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 02.03.2016 22.00
616134 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101970 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.03.2016 24.50
Displaying 481 - 500 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.