Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616246 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590680529 Benzín 06.06.2016 260.40
616281 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590686349 Benzín 20.06.2016 305.40
616298 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590692275 Benzín 06.07.2016 337.99
616319 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590697442 Benzín 19.07.2016 296.24
616336 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590703753 Benzín 04.08.2016 195.58
616370 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590708940 Benzín 18.08.2016 203.33
616388 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590715108 Benzín 06.09.2016 342.85
616414 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590720406 Benzín 20.09.2016 188.35
616439 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590726662 Benzín 04.10.2016 207.79
616457 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590731994 Benzín 18.10.2016 257.49
616488 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590738291 Benzín 04.11.2016 326.58
616522 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590743701 Benzín 21.11.2016 257.17
616536 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590749924 Benzín 07.12.2016 53.14
616570 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590755357 Benzín 20.12.2016 257.07
616126 AlcaPolis Real s.r.o., Bratislava 31345522 2016007 Vypracovanie záv.správy, žiadosť o platbu pre projekt 11.03.2016 990.00
616023 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 2660105610 Predplatné ROPO a OBCE 15.01.2016 72.00
616238 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 916003886 Publikácie 30.05.2016 23.99
616521 Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava 31348262 2401710559 Predplatné Právo pre ropo a obce 2017 18.11.2016 74.40
616547 INPROST spol. s r.o., Bratislava 31363091 4903711 Predplatné Obecné noviny 2017 07.12.2016 67.60
616475 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2016002644 Odpadové vrecia 26.10.2016 498.00
Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.