Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616181 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660025345 Voda - cintorín 13.04.2016 1.30
616182 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660025342 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.04.2016 44.08
616183 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660025346 Voda - pošta 13.04.2016 2.59
616184 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660025406 Voda - bytovka 13.04.2016 42.78
616185 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612103562 Elektrina - Materská škola - nedoplatok 14.04.2016 57.81
616186 MEDIATEL, spol. s r.o., Bratislava 35859415 921K000198 Kniha Nitriansky kraj 19.04.2016 60.00
616187 Ing. Peter Kišš, Hájske 42369398 2/2016 Údržba zelene - obecný park 19.04.2016 140.00
616188 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590659766 Benzín 19.04.2016 266.81
616189 Prvá komunálna finančná, a.s., Nitra 36557129 FO16146 Verejné obstarávanie el. energie 20.04.2016 360.00
616190 Prvá komunálna finančná, a.s., Nitra 36557129 FO16197 Verejné obstarávanie na výber dod. zemného plynu 20.04.2016 360.00
616191 MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany 36230537 163180814 Vyjadrenie k rozšíreniu vodovodu pri sýpke 22.04.2016 12.00
616192 LIM PO, s.r.o., Prešov 36498980 20160379 Plastové tašky s podtlačou 25.04.2016 74.00
616193 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5346322520 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.04.2016 5.99
616194 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5346320836 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.04.2016 5.99
616195 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5346313461 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.04.2016 5.99
616196 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5346244541 Mobil starosta 25.04.2016 45.00
616197 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5346319836 Mobil starosta 25.04.2016 8.99
616198 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5346169403 Spojenie dát 25.04.2016 2.00
616199 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160437 Tlač fotiek 26.04.2016 110.00
616200 Zemné práce AUTODOPRAVA, Sereď 34950222 03/16 Nákup štrku 27.04.2016 123.00
Displaying 181 - 200 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.