Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616221 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784640690 Telefón - Obecný úrad - starosta 06.05.2016 21.82
616222 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 0784716122 Telefón - Materská škola 06.05.2016 20.98
616223 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3784716150 Telefón - Obecný úrad 06.05.2016 19.99
616224 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3784716174 Telefón - starosta 06.05.2016 21.46
616225 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6784716188 Telefón - Obecný úrad - matrika 06.05.2016 20.58
616226 Jozef Korec, Pusté Sady 17644852 06/2016 Nákup štrku 09.05.2016 290.40
616227 Ján Popelka ml., Hájske 47910658 1400027 Požičanie náradia 10.05.2016 112.40
616228 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612105227 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 17.05.2016 16.16
616229 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612105229 Elektrina - Materská škola - nedoplatok 17.05.2016 62.85
616230 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590674880 Benzín 18.05.2016 319.74
616231 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16018856 Kancelárske potreby 18.05.2016 186.43
616232 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350646411 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.05.2016 5.99
616233 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350643979 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.05.2016 5.99
616234 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350636731 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.05.2016 5.99
616235 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350567760 Mobil starosta 24.05.2016 45.00
616236 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350642730 Mobilný internet 24.05.2016 8.99
616237 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5350494409 Spojenie dát 24.05.2016 2.00
616238 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 916003886 Publikácie 30.05.2016 23.99
616239 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016038 Administrácia webstránky a servis 06/2016 30.05.2016 200.00
616240 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 64 Nákup pre deti - MDD 31.05.2016 87.98
Displaying 221 - 240 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.