Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 241 - 260 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616241 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990555 Nakladanie s odpadom 6/2016 01.06.2016 1963.50
616242 Ing. Ľubomíra Bagalová IDA, Nitra 40236790 129/2016 Školenie z predpisov BOZP 01.06.2016 90.00
616243 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 02872016 Plastové nádoby 02.06.2016 318.00
616244 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7258594898 Plyn 02.06.2016 924.00
616245 LISA - Peter Jurík, Čierna Voda 41590465 10160127 Prezentácia obce na webe 03.05.2016 27.88
616246 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590680529 Benzín 06.06.2016 260.40
616247 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 785642312 Telefón - Materská škola 08.06.2016 20.98
616248 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3785642364 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.06.2016 20.58
616249 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7785642353 Telefón - starosta 08.06.2016 23.53
616250 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 785642329 Telefón - Obecný úrad 08.06.2016 19.99
616251 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9785566444 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.06.2016 22.87
616252 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1635108622 Reklama na potáli regiony.sme.sk 09.06.2016 120.00
616253 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 13.06.2016 13.00
616254 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 09.06.2016 136.00
616255 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 09.06.2016 78.00
616256 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.06.2016 91.00
616257 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.06.2016 22.00
616258 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 09.06.2016 242.00
616259 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 09.06.2016 64.00
616260 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 09.06.2016 201.00
Displaying 241 - 260 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.