Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 261 - 280 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616261 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.06.2016 341.00
616262 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 09.06.2016 22.00
616263 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 402016 Oprava verejný rozhlas 09.06.2016 132.36
616264 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   040/2016 Lekársky nález 13.06.2016 10.00
616265 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660045827 Voda - pošta 13.06.2016 1.30
616266 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660045826 Voda - cintorín 13.06.2016 14.26
616267 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660045825 voda - Kultúrny dom 13.06.2016 24.62
616268 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660045823 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.06.2016 63.52
616269 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660045836 Voda - bytovka 13.06.2016 41.48
616270 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660035333 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.06.2016 58.33
616271 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660035335 voda - Kultúrny dom 13.06.2016 40.19
616272 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660035336 Voda - cintorín 13.06.2016 5.18
616273 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660035337 Voda - pošta 13.06.2016 1.30
616274 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660035364 Voda - bytovka 13.06.2016 50.56
616275 MV autobox, s.r.o., Močenok 47487496 006/2016 Oprava ŠkodaFabia 14.06.2016 270.00
616276 František Kubica, Hájske 17683009 20160032 Pracovné náradie 16.06.2016 184.12
616277 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612106596 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 16.06.2016 71.34
616278 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612106597 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.06.2016 25.16
616279 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1635109284 Inzercia MY Nitrianske noviny - výberové konanie 17.06.2016 168.00
616280 Pillbus s.r.o., Močenok 47353031 2016040 Preprava škôlkari 20.06.2016 85.00
Displaying 261 - 280 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.