Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 281 - 300 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616281 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590686349 Benzín 20.06.2016 305.40
616282 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16023828 Kancelárske potreby 21.06.2016 234.80
616283 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354989786 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2016 5.99
616284 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354988104 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2016 5.99
616285 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354980486 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.06.2016 5.99
616286 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354913068 Mobil starosta 24.06.2016 67.88
616287 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354986856 Mobilný internet 24.06.2016 8.99
616288 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5354838382 Spojenie dát 24.06.2016 2.00
616289 Petit Press, a.s., Bratislava 35790253 1635109710 Inzercia MY Nitrianske noviny - výberové konanie 27.06.2016 168.00
616290 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 11/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 27.06.2016 427.00
616291 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 133 Nákup tomboly na futbalový turnaj 29.06.2016 201.58
616292 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 134 Nákup pivného setu 29.06.2016 330.00
616293 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 15 Vybavenie kuchyne v kultúrnom dome 20.06.2016 169.57
616294 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016051 Administrácia webstránky a servis 07/2016 01.07.2016 200.00
616295 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990655 Nakladanie s odpadom 7/2016 04.07.2016 1963.50
616296 František Kubica, Hájske 17683009 20160034 Pracovné náradie 04.07.2016 288.11
616297 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7293527460 Plyn 04.07.2016 924.00
616298 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590692275 Benzín 06.07.2016 337.99
616299 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6786573453 Telefón - Materská škola 06.07.2016 20.98
616300 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 07.07.2016 13.00
Displaying 281 - 300 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.