Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616301 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 07.07.2016 136.00
616302 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 07.07.2016 78.00
616303 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 07.07.2016 91.00
616304 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 07.07.2016 22.00
616305 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 07.07.2016 242.00
616306 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 07.07.2016 64.00
616307 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 07.07.2016 201.00
616308 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 07.07.2016 341.00
616309 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 07.07.2016 22.00
616310 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1786573465 Telefón - Obecný úrad 07.07.2016 19.99
616311 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6786573484 Telefón - starosta 07.07.2016 19.99
616312 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7786573490 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.07.2016 20.84
616313 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8786500417 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.07.2016 20.58
616314 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429266508 Elektrina - bytovka 08.07.2016 18.37
616315 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 432016 Namontovanie svetla na ihrisku 08.07.2016 200.69
616316 Ing. Mária Gašpieriková, Trnovec nad Váhom 43024301 53/2016 Znalecký posudok - pozemky pod IBV 14.07.2016 110.00
616317 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226216 Odborné práce na distribučnej sieti 15.07.2016 13.69
616318 SPP - ditribúcia, a.s., Bratislava 35910739 9000226378 Odborné práce na distribučnej sieti 18.07.2016 15.92
616319 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590697442 Benzín 19.07.2016 296.24
616320 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2016030 Právna pomoc 2. štvrťrok 2016 19.07.2016 498.00
Displaying 301 - 320 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.