Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 321 - 340 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616321 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612107623 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.07.2016 21.71
616322 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359342890 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616323 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359341459 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616324 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359334842 Mobilný internet - verejné osvetlenie 25.07.2016 5.99
616325 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359266621 Mobil starosta 25.07.2016 45.00
616326 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359340711 Mobilný internet 25.07.2016 8.99
616327 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5359191966 Spojenie dát 25.07.2016 2.00
616328 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660057197 Voda - Kultúrny dom 25.07.2016 3.89
616329 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   047/2016 Lekársky nález 25.07.2016 10.00
616330 Distribučná agentúra AD REM, Bratislava 11782889 F1610219 Knihy do knižnice 27.07.2016 311.85
616331 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990755 Nakladanie s odpadom 6/20168 01.08.2016 1963.50
616332 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7283574207 Plyn 02.08.2016 924.00
616333 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990812 Nakladanie s biologickým odpadom 7/2016 02.08.2016 305.43
616334 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016056 Administrácia webstránky a servis 08/2016 03.08.2016 200.00
616335 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 160115 Obedy dôchodci 7/2016 04.08.2016 468.42
616336 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590703753 Benzín 04.08.2016 195.58
616337 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787428355 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.08.2016 24.38
616338 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6787501871 Telefón - Materská škola 08.08.2016 20.98
616339 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501887 Telefón - Obecný úrad 08.08.2016 20.35
616340 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7787501904 Telefón - starosta 08.08.2016 19.99
Displaying 321 - 340 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.