Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 341 - 360 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616341 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1787501917 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.08.2016 20.58
616342 František Kubica, Hájske 17683009 20160044 Pracovné náradie 08.08.2016 232.63
616343 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.08.2016 13.00
616344 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 08.08.2016 136.00
616345 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 08.08.2016 78.00
616346 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.08.2016 91.00
616347 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.08.2016 22.00
616348 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.08.2016 242.00
616349 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 08.08.2016 64.00
616350 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.08.2016 201.00
616351 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.08.2016 341.00
616352 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.08.2016 22.00
616353 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059170 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.08.2016 16.85
616354 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059172 voda - Kultúrny dom 11.08.2016 31.10
616355 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059173 Voda - cintorín 11.08.2016 15.55
616356 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059174 Voda - pošta 11.08.2016 1.30
616357 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660059230 Voda - bytovka 11.08.2016 31.10
616358 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 11.08.2016 17.08
616359 B2B Partner s.r.o., Bratislava 44413467 SPF16410778 Prenosná lekárnička s náplňou na multifunkčné ihrisko 11.08.2016 102.90
616360 L - DEN Slovakia, spol. s r.o., Lutila 44646488 2016/080 Detské ihrisko - oddychová zóna 12.08.2016 1371.00
Displaying 341 - 360 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.