Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 361 - 380 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616361 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160002 Oprava KIA 15.08.2016 252.00
616362 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 120 Obecné slávnosti - občerstvenie 17.08.2016 210.50
616363 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660056618 Voda - Obecný úrad + Materská škola 18.08.2016 33.71
616364 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660056620 voda - Kultúrny dom 18.08.2016 9.07
616365 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660056621 Voda - cintorín 18.08.2016 19.44
616366 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660056622 Voda - pošta 18.08.2016 2.59
616367 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660056691 Voda - bytovka 18.08.2016 45.37
616368 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612110249 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 18.08.2016 62.81
616369 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1612110250 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 18.08.2016 28.87
616370 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590708940 Benzín 18.08.2016 203.33
616371 Mgr. Aneta Kalaba, Horná Kráľová 48014745 05/08/2016 Obecné slávnosti - stand by stoly 22.08.2016 91.00
616372 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660061066 Voda - stred obce 22.08.2016 222.95
616373 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660061050 Voda - ihrisko 22.08.2016 71.29
616374 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363676626 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616375 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363675945 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616376 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363668332 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.08.2016 5.99
616377 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363601529 Mobil starosta 23.08.2016 57.22
616378 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363674573 Mobilný internet 23.08.2016 8.99
616379 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5363527901 Spojenie dát 23.08.2016 2.00
616380 Rafix, s.r.o., Bratislava 44504501 2016022 Práce na verejnom osvetlení naviac oproti svetlotechn. štúdii 31.08.2016 5920.08
Displaying 361 - 380 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.