Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 21 - 40 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616021 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 152339 Vrecia na plasty 12/2015 13.01.2016 20.40
616022 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16000932 Kancelárske potreby 14.01.2016 175.87
616023 Wolters Kluwer s.r.o., Bratislava 31348262 2660105610 Predplatné ROPO a OBCE 15.01.2016 72.00
616024 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990089 Nakladanie s odpadom 1/2016 15.01.2016 1984.50
616025 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7200730138 Elektrina - bytovka - preplatok 15.01.2016 -62.42
616026 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7228567267 Plyn 15.01.2016 924.00
616027 AXATEM Projekt s.r.o., Čierna Voda 48293334 80116 Projekt 15.01.2016 500.00
616028 Robert Kokeš-Decorgarden, Močenok 46574247 12016 Síran draselný 18.01.2016 133.20
616029 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7453049018 Plyn - nedoplatok 21.01.2016 1002.54
616030 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590626973 Benzín 21.01.2016 110.88
616031 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 7429005333 Elektrina - bytovka 20.01.2016 18.37
616032 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 5041504694 Finančný spravodajca r. 2015 21.01.2016 12.46
616033 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160001 Údržba auta Kia Sportage 22.01.2016 740.00
616034 Ján Popelka ml., Hájske 47910658 1400020 Pracovné náradie 25.01.2016 1488.94
616035 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5333357739 Mobil starosta 25.01.2016 45.00
616036 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5333433423 Mobil starosta 25.01.2016 8.99
616037 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5333281601 Spojenie dát 25.01.2016 2.00
616038 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 9160037 Prevod programu daní na r. 2016 29.01.2016 56.28
616039 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160002 Údržba auta Opel Meriva 01.02.2016 215.00
616040 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016000418 Aktualizácia - KEO WIN 01.02.2016 13.50
Displaying 21 - 40 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.