Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 381 - 400 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616381 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina 31592503 416080715 Predplatné Finančný spravodajca 2017 12.08.2016 26.40
616382 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016060 Administrácia webstránky a servis 09/2016 31.08.2016 200.00
616383 František Kubica, Hájske 17683009 20160048 Pracovné náradie 05.09.2016 212.16
616384 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 108 Nákup materiálu do dielne a regálov do archívu. 05.09.2016 352.56
616385 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7223729958 Plyn 05.09.2016 924.00
616386 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20165119 Strava "Obecné dni" 05.09.2016 654.50
616387 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 20165120 Obedy dôchodci 7/20168 05.09.2016 992.54
616388 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590715108 Benzín 06.09.2016 342.85
616389 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16033528 Kancelárske potreby 06.09.2016 244.55
616390 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1788432944 Telefón - starosta 07.09.2016 20.57
616391 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 2788432950 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.09.2016 20.58
616392 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6788359077 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.09.2016 25.92
616393 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5788432926 Telefón - Obecný úrad 07.09.2016 19.99
616394 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 2788432905 Telefón - Materská škola 07.09.2016 20.98
616395 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990970 Nakladanie s odpadom 9/2016 07.09.2016 1963.50
616396 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.09.2016 13.00
616397 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 08.09.2016 136.00
616398 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 08.09.2016 78.00
616399 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.09.2016 91.00
616400 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.09.2016 22.00
Displaying 381 - 400 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.