Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 401 - 420 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616401 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.09.2016 242.00
616402 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 08.09.2016 64.00
616403 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.09.2016 201.00
616404 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.09.2016 341.00
616405 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.09.2016 22.00
616406 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990870 Nakladanie s biologickým odpadom 8/2016 08.09.2016 305.43
616407 Ján Popelka ml., Hájske 47910658 1400041 Požičanie náradia 08.09.2016 214.17
616408 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160810 Upomienkové predmety k "Obecným dňom" 09.09.2016 165.30
616409 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069259 Voda - Obecný úrad + Materská škola 13.09.2016 15.55
616410 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069261 voda - Kultúrny dom 13.09.2016 12.96
616411 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069262 Voda - cintorín 13.09.2016 10.37
616412 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069263 Voda - pošta 13.09.2016 1.30
616413 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660069358 Voda - bytovka 13.09.2016 58.33
616414 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590720406 Benzín 20.09.2016 188.35
616415 Dávid Skalický, Močenok 47808756 20160003 Výmena čelného skla 20.09.2016 159.50
616416 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111361 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 21.09.2016 -43.90
616417 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 1612111363 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 21.09.2016 12.04
616418 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 572016 Oprava verejný rozhlas 21.09.2016 560.40
616419 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 17/2016 Vyhotovenie geometrického plánu 21.09.2016 290.00
616420 DOXX - stravné lístky, spol. s .r.o., Žilina 36391000 3016360942 Stravné lístky 21.09.2016 1525.90
Displaying 401 - 420 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.