Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616421 Meva sport CZ, s.r.o., Koplotovce 50050737 160100614 Športové oblečenie pre futbalistov 22.09.2016 502.50
616422 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001386 Aktualizácia - KEO WIN 22.09.2016 13.50
616423 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7401237613 Plyn - preplatok 02-08/2016 23.09.2016 -1236.08
616424 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7901043223 Plyn - storno faktúra 09/2016 23.09.2016 -924.00
616425 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7810019517 Plyn 23.09.2016 924.00
616426 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 05322016 Plastové nádoby 23.09.2016 318.00
616427 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368022542 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616428 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368020612 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616429 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368013628 Mobilný internet - verejné osvetlenie 23.09.2016 5.99
616430 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5367947248 Mobil starosta 23.09.2016 45.00
616431 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5368019740 Mobilný internet 23.09.2016 8.99
616432 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5367873902 Spojenie dát 23.09.2016 2.00
616433 Terratrix, s.r.o., Trnava 46971467 16-09-04 Verejné obstarávanie pre zákazku MŠ a OcÚ 35% 27.09.2016 840.00
616434 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160896 Tlač obecných novín 27.09.2016 110.00
616435 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016064 Administrácia webstránky a servis 10/2016 30.09.2016 200.00
616436 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7303558287 Plyn 04.10.2016 924.00
616437 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991128 Nakladanie s odpadom 10/2016 04.10.2016 1963.50
616438 JUDr. Jozef Czibula, Vlčany   2016046 Právna pomoc 3. štvrťrok 2016 04.10.2016 498.00
616439 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590726662 Benzín 04.10.2016 207.79
616440 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7789290158 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.10.2016 25.08
Displaying 421 - 440 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.