Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 461 - 480 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616461 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 18.10.2016 91.00
616462 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 18.10.2016 22.00
616463 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 18.10.2016 242.00
616464 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 18.10.2016 64.00
616465 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 18.10.2016 201.00
616466 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 18.10.2016 341.00
616467 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 18.10.2016 22.00
616468 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372407303 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616469 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372406748 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616470 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372399267 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.10.2016 5.99
616471 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372332045 Mobil starosta 24.10.2016 45.00
616472 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372405127 Mobilný internet 24.10.2016 8.99
616473 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5372259104 Spojenie dát 24.10.2016 2.00
616474 Ľudovít Vachút - Hedera park, Hájske 37512501 2016/038 Výsadba zelene 26.10.2016 220.00
616475 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky 31434347 2016002644 Odpadové vrecia 26.10.2016 498.00
616476 Marián ŠUPA, Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 11612344 Olej a náhradné diely do kosačiek 26.10.2016 54.44
616477 Marián ŠUPA, Hollého 164, Veľké Kostoľany 11906022 11612358 Náhradný diel do kosačky 27.10.2016 24.84
616478 Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 36274551 16402 Kontrola hasiacich prístrojov 27.10.2016 273.24
616479 GEODETICA, s.r.o., Nitra 45417768 19/2016 Geometrický plán a polohopis 28.10.2016 930.00
616480 Ing. Dagmar Horáková, Nitra   161009 Audit ind. a kons. závierky r. 2015 28.10.2016 600.00
Displaying 461 - 480 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.