Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 501 - 520 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616501 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 09.11.2016 136.00
616502 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 09.11.2016 78.00
616503 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.11.2016 91.00
616504 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.11.2016 22.00
616505 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 09.11.2016 242.00
616506 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 09.11.2016 64.00
616507 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 09.11.2016 201.00
616508 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.11.2016 341.00
616509 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 09.11.2016 22.00
616510 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 162323 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 11.11.2016 24.86
616511 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 1919785583 Mobilný telefón 14.11.2016 112.50
616512 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   067/2016 Lekársky nález 14.11.2016 10.00
616513 JUDr. Vladimír Vágó, Galanta   2016/007 Zastupovanie na súde 14.11.2016 119.84
616514 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660093527 Voda - Obecný úrad + Materská škola 15.11.2016 41.48
616515 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660093529 Voda - Kultúrny dom 15.11.2016 41.48
616516 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660093530 Voda - cintorín 15.11.2016 12.96
616517 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660093531 Voda - pošta 15.11.2016 1.30
616518 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660093600 Voda - bytovka 15.11.2016 42.78
616519 Chal-Tec GmbH   2016-6207953 Nákup mikrofónov 15.11.2016 566.00
616520 FEREX, s.r.o. Nitra 17682258 20161129 Plastové smetné nádoby pre podnikateľov 16.11.2016 376.68
Displaying 501 - 520 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.