Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 521 - 540 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616521 Wolters Kluwer s. r. o., Bratislava 31348262 2401710559 Predplatné Právo pre ropo a obce 2017 18.11.2016 74.40
616522 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590743701 Benzín 21.11.2016 257.17
616523 Jozef Hipp, Močenok 14108917 27/2016 Servisná prehliadka kotlov 22.11.2016 291.80
616524 Obec Močenok 00308439 1311600058 Vývoz fekálií 21.11.2016 90.00
616525 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376783743 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.11.2016 5.99
616526 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376782815 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.11.2016 5.99
616527 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376775713 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.11.2016 5.99
616528 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376708933 Mobil starosta 24.11.2016 53.33
616529 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5376781320 Mobilný internet 24.11.2016 8.99
616530 AKU-PLAST Miroslava Paulenová, Horná Kráľová 47180587 40/16/A Nákup ukumulátora 01.12.2016 54.00
616531 Július Udvaros - KUF-Tronic, Žihárec 14135728 15068 Oprava reprosústavy v KD 01.12.2016 48.00
616532 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7273680863 Plyn 02.12.2016 924.00
616533 KEO, s.r.o., Záhorce 36739464 2016001965 Ročná licencia KEO WIN 2017 02.12.2016 104.33
616534 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991344 Nakladanie s biologickým odpadom 11/2016 02.12.2016 305.43
616535 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016991444 Nakladanie s odpadom 12/2016 02.12.2016 1963.50
616536 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590749924 Benzín 07.12.2016 53.14
616537 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 09.12.2016 13.00
616538 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 09.12.2016 136.00
616539 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103205 Elektrina - štadión 09.12.2016 78.00
616540 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 09.12.2016 91.00
Displaying 521 - 540 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.