Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 541 - 560 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616541 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 09.12.2016 22.00
616542 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103200 Elektrina - Materská škola 09.12.2016 242.00
616543 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 09.12.2016 64.00
616544 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 09.12.2016 201.00
616545 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 09.12.2016 341.00
616546 Right Power, a.s., Žilina 36366544 1614103190 Elektrina - Dom smútku 09.12.2016 22.00
616547 INPROST spol. s r.o., Bratislava 31363091 4903711 Predplatné Obecné noviny 2017 07.12.2016 67.60
616548 František Kubica, Hájske 17683009 20160071 Pracovné náradie 07.12.2016 129.39
616549 Jozef Šípka, Pusté Sady 44798199 852016 Montáž a oprava vianočných ozdôb 07.12.2016 208.80
616550 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 162522 Prenájom kontajnerov a jazdný výkon 07.12.2016 115.58
616551 Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady 34100644 162521 Ukladanie odpadu 11/2016 07.12.2016 118.48
616552 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7791234315 Telefón - starosta 07.12.2016 20.72
616553 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4791234325 Telefón - Obecný úrad - matrika 07.12.2016 20.58
616554 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 8791161315 Telefón - Obecný úrad - starosta 07.12.2016 24.18
616555 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9791234306 Telefón - Obecný úrad 07.12.2016 20.23
616556 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3791234285 Telefón - Materská škola 07.12.2016 20.98
616557 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016075 Administrácia webstránky a servis 12/2016 07.12.2016 200.00
616558 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., Bratislava 36807702 2611145103 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - preplatok 12.12.2016 303.53
616559 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 77 Nákup darčekových predmetov 15.12.2016 50.52
616560 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 3307711546 Mobilný internet do notebooku 16.12.2016 20.03
Displaying 541 - 560 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.