Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 561 - 580 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616561 MUDr. Imrich Fischer, Galanta   077/2016 Lekársky nález 16.12.2016 10.00
616562 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103396 Voda - Obecný úrad + Materská škola 16.12.2016 44.08
616563 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103398 Voda - Kultúrny dom 16.12.2016 11.66
616564 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103399 Voda - cintorín 16.12.2016 6.48
616565 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103400 Voda - pošta 16.12.2016 1.30
616566 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660103472 Voda - bytovka 16.12.2016 44.08
616567 Ing. Lýdia Pohlová, Bratislava 17367786 282016 Znalecký posudok na pozemok v MH 16.12.2016 250.00
616568 Slovakia Energy, s.r.o. Bratislava 36807702 2611145445 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 19.12.2016 121.01
616569 Nagy František - kominár, Šaľa 34452214 143/2016 Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov 19.12.2016 60.00
616570 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590755357 Benzín 20.12.2016 257.07
616571 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9900876995-2 Nákup prenosného telefónu 21.12.2016 9.90
616572 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1900876931-2 Nákup prenosného telefónu 21.12.2016 9.90
616573 Jozef Hipp, Močenok 14108917 32/2016 Servisná prehliadka kotlov na pošte 22.12.2016 122.00
616574 Jozef Hipp, Močenok 14108917 33/2016 Nákup a montáž plynových kachiel v KD 22.12.2016 1871.00
616575 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381158393 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616576 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381156216 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616577 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381150244 Mobilný internet - verejné osvetlenie 27.12.2016 5.99
616578 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381084007 Mobil starosta 27.12.2016 45.00
616579 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5381154722 Mobilný internet 27.12.2016 8.99
616580 Web Consulting, s.r.o., Banská Bystrica 46562184 20160143 Zasielanie správ miestneho rozhlasu prostredníctvom sms 27.12.2016 10.00
Displaying 561 - 580 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.