Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616041 Ponitrianske zdr. Obcí pre SZaNO, Výčapy-Opatovce 37969358 2016990183 Nakladanie s odpadom 2/2016 02.02.2016 1984.50
616042 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016010 Administrácia webstránky a servis 01-02/2016 02.02.2016 400.00
616043 Richard Krajčík, Lovcica - Trubin 37396196 00021/2016 Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov 03.02.2016 135.00
616044 SPP, a.s., Bratislava 35815256 7208604532 Plyn 03.02.2016 924.00
616045 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590632315 Benzín 04.02.2016 112.58
616046 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016011 3-ročná licencia Bitdefender 04.02.2016 295.00
616047 Artefactum s.r.o., Senec 46379622 2016012 Evidencia a hosting domény - hajske.sk 04.02.2016 115.90
616048 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103203 Elektrina - osvetlenie ihriska 08.02.2016 13.00
616049 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103201 Elektrina - Kultúrny dom 08.02.2016 136.00
616050 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103205 Elektrina - štadión 08.02.2016 78.00
616051 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 08.02.2016 91.00
616052 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 08.02.2016 22.00
616053 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103200 Elektrina - Materská škola 08.02.2016 242.00
616054 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103198 elektrina - starý Obecný úrad 08.02.2016 64.00
616055 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 08.02.2016 201.00
616056 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103196 elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 08.02.2016 341.00
616057 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 08.02.2016 22.00
616058 František Kubica, Hájske 17683009 20160002 Pracovné náradie 08.02.2016 90.09
616059 JUDr. Vladimír Vágó 1030955970 2016/002 Zastupovanie na súde 08.02.2016 477.86
616060 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6781940122 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.02.2016 24.49
Displaying 41 - 60 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.