Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 581 - 583 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616581 Prima banka Slovensko, a.s., Žilina 31575951 OPS/1478/2016 Ročné vedenie účtu cenných papierov 2016 29.12.2016 56.42
616582 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 7611314855 Splátka notebooku a internet 30.12.2016 102.00
616583 Program4Y, s.r.o., Bratislava 50408798 0122016 Vypracovanie žiadosti - NFP MŠ 35% 30.12.2016 2310.00
Displaying 581 - 583 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.