Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 61 - 80 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616061 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4781940117 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.02.2016 21.19
616062 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6781940098 Telefón - Obecný úrad 08.02.2016 20.39
616063 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1781940086 Telefón - Materská škola 08.02.2016 20.98
616064 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 781867043 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.02.2016 20.58
616065 Komplex - odpad, spol. s r.o., Pusté Sady 34100644 160076 Vývoz skla 01/2016 08.02.2016 101.81
616066 Metro Cash&Carry SK, s.r.o., Nitra 45952671 14 Náradie do kuchyne v KD 09.02.2016 249.28
616067 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16004919 Kancelárske potreby 09.02.2016 107.50
616068 Partner services, s.r.o., Pezinok 35854421 1606 Energetický audit 10.02.2016 1920.00
616069 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660003215 Voda - Obecný úrad + Materská škola 12.02.2016 29.81
616070 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660003217 voda - Kultúrny dom 12.02.2016 2.59
616071 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660003219 Voda - pošta 12.02.2016 2.59
616072 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660003295 Voda - bytovka 12.02.2016 33.71
616073 JAMA - Marián Baláž, Hájske 43500838 20160120 Tlač obecných novín 16.02.2016 120.00
616074 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 6160118 Aktualizácia programov 16.02.2016 8.40
616075 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612100901 Elektrina - Materská škola - nedoplatok 18.02.2016 45.38
616076 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612100754 Elektrina - Kultúrny dom - preplatok 18.02.2016 -25.02
616077 SPP, a.s., Bratislava 35815256 5001002058 Prekročenie hranice množstva plynu 19.02.2016 339.74
616078 Vydavateľstvo “Helena“, Šaľa 34644237 16029 GaŠa žurnál 19.02.2016 42.00
616079 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590638142 Benzín 19.02.2016 315.51
616080 Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica 36631124 9000909069 Tlač poštových peňažných poukazov 22.02.2016 12.59
Displaying 61 - 80 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.