Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 101 - 120 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616101 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103188 Elektrina - verejné osvetlenie - MH 02.03.2016 91.00
616102 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103192 Elektrina - Požiarna zbrojnica 02.03.2016 22.00
616103 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103200 Elektrina - Materská škola 02.03.2016 242.00
616104 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103198 Elektrina - starý Obecný úrad 02.03.2016 64.00
616105 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103194 Elektrina - verejné osvetlenie 02.03.2016 201.00
616106 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103196 Elektrina - verejné osvetlenie - Kultúrny dom 02.03.2016 341.00
616107 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1614103190 Elektrina - Dom smútku 02.03.2016 22.00
616108 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 1262016 Nádoby na BIOODPAD 240l 02.03.2016 67.20
616109 František Kubica, Hájske 17683009 20160012 Pracovné náradie 02.03.2016 213.29
616110 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava 35710691 16008504 Kancelárske potreby 02.03.2016 60.50
616111 Slovnaft, a.s., Bratislava 31322832 4590643893 Benzín 03.03.2016 106.98
616112 SOZA, Bratislava 178454 2161106427 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud. diel 07.03.2016 20.40
616113 Reštaurácia ELSA, s.r.o., Močenok 47668725 201650030 Strava voľby 08.03.2016 105.96
616114 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1161177 Aktualizácia - dáta WinCity kataster 08.03.2016 36.00
616115 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1160908 Zverejňovanie cintorínov na portáli 08.03.2016 57.88
616116 TOPSET Solutions, s.r.o., Stupava 46919805 1160240 Aktualizácia programov 08.03.2016 798.00
616117 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 5782783901 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.03.2016 23.47
616118 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 1782856928 Telefón - Obecný úrad - matrika 08.03.2016 23.02
616119 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 6782856909 Telefón - Obecný úrad - starosta 08.03.2016 20.53
616120 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 9782856896 Telefón - Obecný úrad 08.03.2016 20.32
Displaying 101 - 120 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.