Faktúry 2016

Záznamy: Faktúry 2016

Displaying 121 - 140 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Por. číslo Dodávateľ IČO Číslo dokladu Popis Dátum doručenia Suma € (s DPH)
616121 Slovak telekom, a.s., Bratislava 35763469 4782856877 Telefón - Materská škola 08.03.2016 22.27
616122 RVC, Nitra 34006656 0188/2016 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 08.03.2016 25.00
616123 Artefactum s.r.o., Senec 47808756 2016022 Inštalácia programového vybavenia 09.03.2016 300.00
616124 VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o., Medzev 48193143 160015 Struny 09.03.2016 178.20
616125 Ing. Jaroslav Franta, Hájske 32743556 22016 Projekt MŠ a OcÚ 09.03.2016 7380.00
616126 AlcaPolis Real s.r.o., Bratislava 31345522 2016007 Vypracovanie záv.správy, žiadosť o platbu pre projekt 11.03.2016 990.00
616127 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011874 Voda - Obecný úrad + Materská škola 11.03.2016 36.30
616128 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011876 voda - Kultúrny dom 11.03.2016 9.07
616129 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011878 Voda - pošta 11.03.2016 1.30
616130 ZVOS, a.s., Nitra 36550949 8660011947 Voda - bytovka 11.03.2016 42.78
616131 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica 17058520 20160228 Potvrdenie k projektu MŠ s OcÚ - Zníženie energet. náročnosti 14.03.2016 35.00
616132 BINS, s.r.o., Nitra 45510393 1442016 Plastové nádoby 15.03.2016 612.00
616133 R-PROJECT INVEST, s.r.o., Bratislava 43831915 16/2016 Vypracovanie dokumentácie na rekonštrukciu ciest v k.ú. Hájske 16.03.2016 10381.20
616134 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612101970 Elektrina - Kultúrny dom - nedoplatok 16.03.2016 24.50
616135 Right Power Energy, s.r.o., Žilina 44742479 1612102511 Elektrina - Materská škola + Obecný úrad - nedoplatok 16.03.2016 56.49
616136 Franta Rudolf, Hájske 22818766 F - 20160103 Svetlá, žiarovky 14.03.2016 123.26
616137 PD Močenok 198706 3002 Oprava traktora 17.03.2016 177.51
616138 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5342012044 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.03.2016 5.99
616139 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5342010860 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.03.2016 5.99
616140 Orange Slovensko, a.s., Bratislava 35697270 5342004105 Mobilný internet - verejné osvetlenie 24.03.2016 5.99
Displaying 121 - 140 of 583 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.